تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲
2

رییس کل دادگستری خطاب به قضات:

به راحتی حکم طلاق ندهید

رییس کل دادگستری استان تهران از قضات خواست که درباره انواع طلاق عادی انگاری نکنند و به راحتی حکم طلاق به زوجین ندهند.علی القاصی با تاکید بر اینکه تصمیمات قضات بعد از حکم طلاق دارای پیامدهای اجتماعی و خانوادگی است افزود: ممکن است زوجین به دلیل جوانی و یا کم‌ تجربگی طلاق را به عنوان ولین راه انتخاب کنند اما این موضوع نباید سبب شود که محاکم خانواده نیز به جهت تکرار، نسبت به آن عادی‌انگاری کنند و به‌راحتی پذیرای درخواست طلاق باشند.

وی افزود: قضات محاکم خانواده باید تمرکز خود را بر تقویت این مودت، دوستی و محبت زوجین قرار دهند و اگر هیچ راهی برای صلح و سازش وجود نداشت نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی لازم اقدام نمایند زیرا تصمیماتی که در محاکم اتخاذ می‌شود صرفا مربوط به زوجین نیست بلکه در مورد سرنوشت فرزندان آن‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شود.

القاصی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی خانوادگی از جمله قانون حمایت خانواده گفت: ماده ۱۰ قانون مورد اشاره تصریح دارد که دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد که چه بسا همین تاخیر سبب مصالحه زوجین شود.