تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۲
2

جشن سده ایران ثبت جهانی شد

در تازه ترین نشست کمیته پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) . با اکثریت آرا ” جشن سده ” در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شد. جشن سده بیست و چهارمین عنصر میراث فرهنگی ایران است که به ثبت رسیده است.جشن سده میراث آیینی ایران باستان است که براساس آن در روز دهم بهمن ماه پیدایش آتش گرامی داشته می شود و در جایگاه مهمی همچون جسن نوروز و جشم مهرگان قرار دارد.

براساس متون تاریخی، هنگام برگزاری این جشن مردم به صحرا می‌رفتند و تل بزرگی از بوته ها می‌ساختند و سپس طی مراسمی آتش می زدند و دور حلقه آن شادی و پایکوبی می‌کردند ایرانیان باستان معتقد بودند این آتش بازمانده سرما را نابود می‌کند از این روی مشارکت در گردآوری این بوته‌ها در آیین زرتشتی که دین مردم آن زمان بود فریضه‌ای مقدس شمرده می‌شد.

در حال حاضر جشن سده از سوی زرتشتیان در شهرهای تهران، کرج، یزد، میبد و اردکان، کرمان اهواز، شیراز، اصفهان گرامی داشته و برای آن جشن برگزار می شود.