تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۸:۴۱
3

مواد غذایی مناسب زنان در سنین مختلف را بشناسید

زنان در هر مرحله از زندگی خود به مواد غذایی خاصی نیاز دارند که برحسب سن می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال دختران نوجوان که دچار عادت ماهیانه می شوند به میزان زیادتری از مواد غذایی حاوی آهن نیاز دارند.در حالیکه مواد غذایی مناسب زنان میانسال و مسن باید مبتنی بر دریافت مواد غذایی حاوی کلسیم بیشتر باشد، مواد غذایی مناسب زنان باردار ممکن است متفاوت باشد.
در اینفوگرافیک پیوست مواد غذایی مناسب زنان در سنین مختلف نام برده شده است.

برچسب های :