تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۰
1

ایراد شورای نگهبان اگر سامانه نباشد تکلیف چیست؟

شناسایی بی حجابی با سامانه انجام می شود

موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس لایحه حجاب و عفاف، شناسایی و معرفی بی‌حجاب‌ ها براساس ساما‌نه انجام می شود اما شورای نگهبان می گوید اگر در اداره ها و جاهای دیگر سامانه ای وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟وی در گفتگو با ایلنا افزود: ایرادی که شورای نگهبان وارد دانسته این است که ممکن است در برخی دستگاه‌ها یا محیط‌ها و فضاها این سامانه‌ای که در لایحه حجاب و عفاف مصوب شده وجود نداشته باشد یا کار نکند، در چنین شرایطی وظیفه نیروی انتظامی چیست؟

وی در بخش دیگری از این گفتگو افزود: اصل این است که برای کسانی که سازمان یافته بخواهند کار کنند، سلبریتی‌ها باشند یا برخی جرایم خاص مانند کسانی که پشت موتور سوار می‌کنند بلافاصله نیروی انتظامی باید نسبت به بازداشت اقدام کند. اما عمده‌ کار اعم از شناسایی و معرفی براساس ساما‌نه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام ‌می‌شود.

اخبار زنان