تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۰
1

باز انتخابات و باز موضوع رجل سیاسی

ادامه چالش اعظم طالقانی با حمیده زرآبادی و زهره الهیان

۴ سال پس از درگذشت اعظم طالقانی که سالها برای بازتعریف رجل سیاسی، شورای نگهبان را به چالش کشید ثبت نام دو زن برای انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را به رسانه ها بازگرداند.

۴ سال پس از درگذشت اعظم طالقانی که سالها برای بازتعریف رجل سیاسی، شورای نگهبان را به چالش کشید ثبت نام دو زن برای انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را به رسانه ها بازگرداند.

در آخرین روز ثبت نام متقاضیان ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و با ثبت نام سیده حمیده زرآبادی، تعداد زنان کاندیدای ریاست جمهوری به ۲ نفر رسید.

پیش از این زهره الهیان نیز با حضور در وزارت کشور، ثبت نام کرده بود.

اعظم طالقانی نماینده در دور اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تهران به این نهاد راه یافت و در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا ثبت نام می‌کرد.

ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری به عبارت رجل سیاسی برای واجد شرایط بودن متقاضیان اشاره دارد. اعظم طالقانی معتقد بود که این عبارت اشاره به جنسیت مردانه ندارد بلکه منظور شخصیت سیاسی بودن را دلالت می کند.

ماده ۳۵ میگوید:

رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی – اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد؛ به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

در کنار اعظم طالقانی، هر دو زن متقاضی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ یعنی زهره الهیان و حمیده زرابادی هم نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند ولی بنظر میرسد این سابقه برای شناسایی زنان به عنوان رجل سیاسی کافی نیست.