تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۱
3

گروه خونی افراد همیشه پرخاشگر و عصبانی چیست؟

احتمالا شما هم از این که بین گروه خونی افراد و میزان پرخاشگری و عصبانیت آنها رابطه وجود دارد متعجب می شوید اما تحقیقات درستی این موضوع را ثابت کرده است.این تحقیق که از سوی دانشگاه آیوا انجام شده نشان می دهد که نوع گروه خونی تا حد زیادی بر ویژگی های شخصیتی و از جمله میزان عصبانیت و یا مهربانی آنها تاثیر می گذارد.

به گزارش ایسنا، این تحقیق نشان می دهد که در گروه خونی O میزان نگرانی، عصبانیت و پرخاشگری بیشتری نسبت به سایر گروه های خونی دیده می شود.

همچنین افراد دارای گروه خونی AB سرسخت، منطقی و بدون نگرانی هستند و در گروه خونی B سخت گیری کمتری دیده می‌شود.

براساس این تحقیق افراد با گروه خونی A مهربان‌ترین گروه هستند.

 

برچسب های :