تاریخ: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۱
2

شرط بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری چیست؟

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در چهارچوب برنامه جوانی جمعیت، بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری را اجرا می کند. این گروه از زنان می توانند از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.مرحله نخست طرح بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری که مربوط به ثبت نام متقاضیان است، تا پایان فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و انتظار می رود نزدیک به ۳ میلیون نفر از زنان واجد شرایط را شامل شود.

زنانی که این شرایط را داشته باشند می توانند برای برخورداری از این خدمت ثبت نام کنند:

  • غیر از خانه داری، شغل دیگری نداشته باشند
  • دارای حداقل ۳ فرزند زنده باشند
  • تاریخ تولد فرزندان از فروردین  ۱۳۹۶ به بعد باشد
  • فرزندان دارای تابعیت ایرانی باشند
  • نرخ باروری شهر محل تقاضا بالای ۲.۵ نباشد
  • جزو سکنه ثابت روستا و یا ایل عشایری باشد
  • در زمان درخواست بیمه پرداز و یا مستمری بگیر هیچکدام از صندوق های بیمه ای نباشد

 

افرادی که مشمول طرح بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری می شوند به صورت رایگان از تمامی مزایای صندوق بیمه برخوردار می شوند و مزایای مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و انتقال سوابق نیز به آنان تعلق می گیرد.

براساس آیین نامه اجرایی این طرح چنانچه فرد بیمه شده در ایام بیمه پردازی، صاحب فرزند چهارم و پنجم هم بشود به ازای هر فرزند دو سال سابقه متصل به سنوات بیمه پردازی به وی تعلق می گیرد.

متقاضیان بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری متقاضی بیمه، حداکثر تا ۳۰ فروردین ماه جاری فرصت دارند که با مراجعه به دفاتر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در استان ها و یا از طریق آدرس اینترنتی به نشانی www.roostaa.ir ثبت نام نمایند.

تمام حق بیمه مشمولین این طرح توسط دولت پرداخت می‌شود.