تاریخ: ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰:۱۲
5

سرمایه اجتماعی عامل موفقیت کسب و کارهای خانگی زنان است

نتایج یک تحقیق که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی با سه شاخص اعتماد، مشارکت و همیاری مهمترین عامل موفقیت در کسب و کارهای زنان است.این تحقیق که از سوی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی انجام شده نشان می دهد که شاخص های سرمایه اجتماعی در مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی و نیز تامین مالی بیشترین نقش را دارد.

دکتر فاطمه جلالی سرپرست پژوهشگران این تحقیق در این زمینه گفت:  کسب‌وکارهای خانگی موفق نسبت به آنهایی که ناموفق‌ها بودند، سرمایه اجتماعی بالاتری دارن که به آنها در بهره‌مندی بیشتر از روش‌های تأمین مالی کمک می‌کند.

این تحقیق نشان داد که هرچه قدر سرمایه اجتماعی زنان متقاضی کسب و کارهای خانگی بالاتر باشد دسترسی آن‌ها به منابع مالی دیگران از طریق قرض، پرداخت با تأخیر، وام و مانند آن بیشتر می‌شود، به عبارتی آنان سرمایه اجتماعی را تبدیل به سرمایه اقتصادی می‌کنند.

به گفته دکتر جلالی، کسـب و کـار های خـانگی امکان کارآفرینی را با سرمایه محدود به زنان می‌دهد و آن‌ها می‌توانند مراحل اولیه شغل خود را با هزینه های پایین تری پشت سر بگذارنـد و این موضوع، به خانواده های کم درآمد امکـان اسـتفاده از بخشی از محل زندگیشان را برای درآمـدزایی می‌دهد.

 

برچسب های :