تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶
2

وام زنان سرپرست خانوار دهه های ۱ تا ۵ تصویب شد

هیات دولت در نشست امروز خود اعطای وام و تسهیلات به زنان سرپرست خانوار دهک های ۱ تا ۵ را تصویب کرد.معاون امور زنان ریاست جمهوری در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: این تصمیم در چهارچوب آیین نامه مرتبط با لایحه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اتخاذ شده است.

وی افزود: در این زمینه پنجره واحد و سامانه ای برای دسترسی زنان سرپرست خانوار به خدمات تعیین شده است که از طریق این سامانه همه خدمات و حمایت های مربوط به این گروه از زنان به صورت یکپارچه انجام شود.

لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مصوب تیر ماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران وقت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه در عطف به ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر مکلف شدن دولت به تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار  تهیه شد.