تاریخ: ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰
6

حمایت دیوان عدالت اداری از زنان/ دورکاری مادران شاغل ابطال نشد

دیوان عدالت اداری با صدور یک رای، ادامه کار مادران شاغل در وضعیت دورکاری را تایید کرد.به گزارش دیوان عدالت اداری این رای در پی شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال مصوبه مربوط به دورکاری کمادران شاغل صادر شد.

دورکاری زنان در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ از سوی هیات وزیران مصوب شد و براساس آن «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یا از طریق دورکاری جبران کنند.»

در بخشی از این رای آمده است: استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است همچنین حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است؛ حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.