تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۸
2

برای اولین بار یک زن نماینده زرتشیان در مجلس شد

برای اولین بار در کشور یک بانوی زرتشتی با نام بهشید برخوردار به عنوان نماینده پیروان دین زرتشتی به مجلس راه یافت.دکتر بهشید برخوردار که تخصص گیاه پزشکی دارد، با کسب ۱۰۲۱ رای توانست اعتماد هم کیشان خود را به دست آورد.

اقلیت های دینی ۵ نفر نماینده در مجلس دارند اقلیت های دینی ۵ نماینده در مجلس دارند و برای اولین بار یک زن در میان آنها است.

بهشید برخودار در نامه ای که پس از اعلام نتایج آرا زرتشیان منتشر کرد اعلام کرد: امیداوارم به یاری اهورامزدا بتوانم خدمتگزاری امین باشم و بزرگواری یکایک همکیشان را با امانت داری و درست کاری جبران نمایم.

در آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ در ایران تعداد زرتشیان کشور ۲۳ هزار نفر اعلام شد.