تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۱
12

اولین دوره آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از سوی استاندارد البرز برگزار شد

اولین دوره آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان البرز روز سه شنبه با حضور ۸۵ نفر، از سوی اداره کل استاندارد البرز برگزار شد. این دوره آموزشی در چهارچوب تکالیف مندرج در برنامه ششم و با هدف آگاهی بخشی و حرفه آموزی به زنان سرپرست خانوار واجد شرایط برگزار شد.

محمد آئینی مدیرکل استاندارد استان البرز  در مراسم گشایش این دوره آموزشی گفت: تلاش بر این است که آموزش های لازم در حوزه مشاغل خانگی و چگونگی دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح و الزامات استاندارد به این افراد آموزش داده شود و این سلسله آموزش ها، رهنمودی برای توسعه مشاغل خانگی و  کار آفرینی متقاضیان باشد.

در اولین دوره آموزشی زنان سرپرست خانوار استان البرز، مفهیم ارتقا مهارت ارتباط سازنده آموزش داده شد.