تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۲

گوشه چشمی به رای زنان

انتخابات موضوع زنان و حجاب‌شان را به حاشیه برد؟

کم کم عادت کرده بودیم که طی یک دوره ۲۴ ساعته تمامی تریبون ها به موضوع زنان و حجاب آنان بپردازند. از مجلس و نمایندگانش و تریبون های نماز جمعه تا مسئولان دولتی در رده های مختلف و فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی.کم کم عادت کرده بودیم که طی یک دوره ۲۴ ساعته تمامی تریبون ها به موضوع زنان و حجاب آنان بپردازند. از مجلس و نمایندگانش و تریبون های نماز جمعه تا مسئولان دولتی در رده های مختلف و فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی.

اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم به ناگاه موضوع حجاب زنان به حاشیه رفته است و کمتر رسانه ای به نقل از این گروه مطلبی را درباره حجاب زنان منتشر می کند.

بنظر می رسد گذر از این موضوع نه به علت اهمیت موضوعات دیگر، بلکه به دلیل آن چیزی است که به قول اهالی رسانه به آن پایین کشیدن فیتیله می گویند.

حتی اگر الفبای سیاست را هم بلد نباشیم، “واضح و مبرهن است” که سبد رای زنان در هر انتخاباتی تعیین کننده است و هر سیاست ورزی اهمیت آن را می داند.