تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۱
2

متن کامل لایحه حجاب و عفاف

متن کامل لایحه حجاب و عفاف منتشر شده در سایت مرکز پژوهش های مجلس را اینجا بخوانید.

متن کامل لایحه حجاب و عفاف منتشر شده در سایت مرکز پژوهش های مجلس را اینجا بخوانید.