تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۹

بازخوانی اظهارات زنان کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۳/ حمیده زرآبادی

حمیده زرآبادی سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده دور دهم مجلس است. وی با حضور بدون چادر خود هنگام ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری شگفتی را رقم زد. وی در دوران حضور خود در مجلس چادر به سر می کرد. حمیده زرآبادی سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده دور دهم مجلس است. وی با حضور بدون چادر خود هنگام ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری شگفتی را رقم زد. وی در دوران حضور خود در مجلس چادر به سر می کرد.

وی پس از ثبت نام با قرار گرفتن در جایگاه رسانه ای مقابل خبرنگاران گفت: گرامی می دارم یاد و خاطره سرکار خانم طالقانی و سرکار خانم شجاعی که تلاش های مستمر داشتند برای این که شورای نگهبان تفسیری از رجل سیاسی داشته باشد. حال با مصوبه این شورا و تعیین شرایط (رجل سیاسی) این اتفاق افتاد. این بانوان بین ما نیستند ولی نتایج تلاش هایشان را شاهدیم و امیدواریم روحشون در آرامش باشه.

امیدوارم روزی شاهد این باشیم در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم، مردم زنی را به عنوان رییس حمهوری ایران اسلامی انتخاب کنند.»

حمیده زرآبادی یکی از سه زن متقاضی ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بود که شورای نگهبان صلاحیتشان را تایید نکرد.