مشاوره - مادران شاغل

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

نکات مورد توجه پرستاری از کودک و استخدام پرستار
همه ما ممکن است به دلایل مختلف از قبیل برنامه‌ریزی کاری، سفر یا اتفاق‌های پیش‌بینی نشده مجبور شویم از پرستار بچه در منزل استفاده کنیم و از او بخواهیم در ساعاتی که نمی‌توانیم کنار فرزندمان باشیم، او مسئولیت مراقبت و نگهداری از فرزندمان را برعهده بگیرد. در متن زیر نکات قابل توجه و مهمی را بخصوص برای مادران شاغل بازگو می کنیم:
7 پیشنهاد ساده برای مادران شاغل
چند روش برای مدیریت کار و فرزندان