آرشیو نظرسنجی

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

کدام یک از گزینه های زیر به نظر شما درباره سریال شهرزاد نزدیک تر است؟
سریال شهرزاد در اوج تمام شد و نیازی به ادامه ساخت آن نیست.
0%
ترجیح می دهم فصل چهارم سریال شهرزاد نیز ساخته شود.
0%
تعداد کل آراء : ۰