رازهایی که بازی کودکان با عروسک ها برملا می کند
برای پی بردن به رازهایی که شاید کودکان هرگز به زبان نیاورند می توان به بازی آنها با عروسک ها دقت کرد.
نتیجه تنبیه های مکرر کودکان چیست؟
بچه هایی که از طرف والدین مورد تهدید قرار می گیرند و تنبیه می شوند بیش از دیگران نافرمان و لجباز هستند و با ضعف در اعتماد به نفس روبه رو می شوند.
دختری که در شبانه‌روز فقط 90 دقیقه می‌خوابد!
هیسکو دختر سه ساله کانادایی است که به سندروم آنجلمن مبتلاست و فقط 90 دقیقه در شبانه‌روز می‌خوابد.
قبلی۹