خبربانو - درباره ما

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

درباره ما
   خبربانو جستجو گر ویژه اخبار زنان و خانواده است و شما را از تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی در این حوزه با خبر می کند. 
   طبقه بندی های مختلف خبری در خبربانو این امکان را می دهد که اخبار برحسب ذائقه و سلیقه مخاطب دسته بندی شود. این کار فرصتی را فراهم می کند که از بین انبوه اخباری که روزانه تولید می شوند، خبرهای مورد نظر به سرعت و سهولت در دسترسی قرار گیرند. خبربانو وابسته به حزب و گروهی نیست و در تولید اخبار نقشی ندارد.