تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳
10

۴ نکته برای طبیعت گردی مسئولانه در نوروز

اگر در نوروز برنامه حضور در طبیعت را دارید خوب است نسبت به تهدید های زیست محیطی ناشی از این حضور آگاه باشیم و آن را مدیریت کنیم.کمتر کسی است که بتواند در برابر وسوسه حضور در طبیعت بهاری مقاومت کند اما تنها چند رفتار ساده می تواند از مخاطرات زیست محیطی این حضور بکاهد و طبیعت را همچنان شاداب نگه دارد.

۱- بهتر از چادر زدن و یا نشستن روی رستی ها مانند چمن خودداری شود زیرا این کار باعث له شدن رستنی ها و آسیب به آنها می شود. برای این کار بهتر است از سکوهای پیش بینی شده استفاده شود.

۲- زباله های آب دار حتی با کیسه های زباله نیز در محل رها نشوند. این کار به تولید شیرابه های سمی منجر می شود که برای محیط زیست بسیار خطرناک هستند.

۳- طناب های نگه دارنده چادر نباید به درخت های کم سن و نهال ها بسته شوند.

۴- مراقب جان داران کوچک مانند حشرات باشید. این جانداران برای اکوسیستم ضروری هستند و چرخه حیات را در آن منطقه تامین می کنند.