تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۲ - ۸:۱۵
3

کسب و کار زنان در ایران، مازندران اول قم آخر

نتایج یک تحقیق که به تازگی از سوی اتاق اصناف منتشر شده نشان می دهد که از بین زنانی که در کل کشور دارای جواز کسب هستند، زنان مازندران در بالاترین رده و زنان قم در پایین ترین رده کسب و کار زنان قرار گرفته اند.بر این اساس، در حال حاضر۷۷۹ هزار و ۴۰۷ پروانه کسب برای زنان در کشور فعال است که از این میزان استان مازندران با ۵۸ هزار و ۸۹۱ پروانه کسب فعال ، بیشترین آمار و استان قم با ۷ هزار و ۱۷۴ پروانه کسب فعال، کمترین میزان پروانه کسب فعال برای زنان را به خود اختصاص داده است.
استان های خراسان رضوی و تهران به ترتیب با ۵۷ هزار و ۸۹۶ پروانه کسب فعال و ۵۴ هزار و ۷۳۲ پروانه کسب فعال در رده های بعدی قرار دارند.

برچسب های :