تاریخ: ۰۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۷
3

مصطفی پورمحمدی: لایحه حجاب و عفاف را پس می گیرم

خلاصه اظهارات مصطفی پور محمدی درباره زنان و حجاب در مناظره سوم با موضوع فرهنگی:

خلاصه اظهارات مصطفی پور محمدی درباره زنان و حجاب در مناظره سوم با موضوع فرهنگی:

– ۴۰ ساله داریم تلاس می کنیم برای ترویج سبک رسمی اما به آنچه مطلوب بود دست پیدا نکردیم. اید سطرح توقع مان را مشخص کنیم
کی مقصر است؟
-با زن و دخترمان ستیز نکنیم
-اگر می خواهیم سامان بدهیم نباید تا جایی پیش بریم که پلیس عزیزمان که حافظ نظم است و بسیج را درگیر صحنه های تلخ کنیم
-همه دغدغه اخلاق و دین را داشتند فقط با روش های تند برخورد کردن جواب نمیده
-اینقدر کشیدیم و کشیدند که پاره شد ادامه بدیم
-در همه جا باید حرمت زن رعایت شود
-موضوع زن حجاب و عفاف جایگاه زنان ایرانی نقطه قوت ماست
-قرار من با شما بنوان اینه که اگر موفق به اخذ رای شما شدم حتما این لایحه حجاب و عفاف که مورد بحث است و نحوه اجراش مساله دارد را پس می گیرم و آن را در دولت با صاجبنظان و بانوان به شور می گذارم.