تاریخ: ۰۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۸
1

پزشکیان: در گذشته نتوانستند حجاب را بردارند امروز هم نمی توانیم بپوشانیم

گزیده اظهارات مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم که به موضوع فرهنگی و زنان اختصاص داشت:

گزیده اظهارات مسعود پزشکیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم که به موضوع فرهنگی و زنان اختصاص داشت:
– فکر کنم وضع خوبه[در حوزه حجاب] ولی نمیدانم چه اتفاقی می افتد که ناراضایتی وجود دارد
– من با هر نوع زورگویی و برخورد خشن با هر انسانی مخالفم
– سوال اینه که با این روند اگر نخواد کسی مثل این پوشش داشته باشه باید باهاش برخورد کنیم؟ برخورد کردن و  گرفتن درست کردنه؟
– ما باید نگاهمان را نسبت به زنان این که رتبه ۲ هستند و فقط برای خانواده آفریده شدن عوض کنیم باید این جایگاه را در پست ها و مقام ها بهشون بدیم
– وقتی می خواهیم رای بدیم همه این رو می گیم باید در عمل نشون بدیم
– باید نگاه کنیم ببینیم چرا این وضعیت در جامعه ایجاد شده
– ما بدون گفتگو بدون قانع کردن با زور، دستور و قانونن می توانیم رفتار را عوض کنیم. عوض نمیشه همانگونه که در گذشته نتوانستند حجاب را از سر زنان بردارند به زور هم نمی تونیم بپوشانیم.
– داریم عقده ای می کنیم دختران را و جوانان را که اینگونه برخورد می کنیم
-حقوق شهروندی ایجاب می کند که براساس آن نمی توانیم به دختران و خانواده زور بگوییم