تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶
2

برای اولین بار رییس فراکسیون زنان از تهران نیست

هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس دوازدهم مشخص شدند

اعضای فراکسیون زنان مجلس دوازدهم طی رای گیری مشخص شدند و برای اولین بار یک نماینده خارج از استان تهران به ریاست این فراکسیون رسید.اعضای فراکسیون زنان مجلس دوازدهم طی رای گیری مشخص شدند و برای اولین بار یک نماینده خارج از استان تهران به ریاست این فراکسیون رسید.

فراکسیون های مجلس یک تشکل غیر رسمی هستند که حول موضوعات مختلف مانند زنان، دیدگاه سیاسی، قومیتی و … تشکیل می شود و عموما برای پیشبرد اهداف فراکسیون با سایر نمایندگان و نیز ارکان مجلس تعامل می کنند.

در این دوره از انتخابات فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین به ریاست این فراکسیون انتخاب شد و با این انتخاب، ریاست فراکسیون زنان برای اولین بار از حوزه انتخابیه تهران خارج شد.

سایر اعضای این فراکسیون عبارتند از:

سمیه رفیعی نایب رییس اول از حوزه انتخابیه تهران

فاطمه مقصودی نایب رییس دوم از حوزه انتخابیه بروجرد

سارا فلاحی سخنگو از حوزه انتخابیه ایلام

عالیه زمانی کیاسری دبیر از حوزه انتخابیه ساری

فراکسیون زنان مجلس دوازدهم ۱۴ عضور دارد.