تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰:۰۵
1

مصطفی پور محمدی: مسایل زنان را منحصر به حجاب و پوشش نکنیم

مصطفی پور محمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در فیلمی انتخاباتی که به موضوع زنان اختصاص داشت گفت:  نباید مسائل زنان را منحصر به حجاب و پوشش کنیم.مصطفی پور محمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در فیلمی انتخاباتی که به موضوع زنان اختصاص داشت گفت: نباید مسایل زنان را منحصر به حجاب و پوشش کنیم.

به گفته پور محمدی: تأمین نیازهای زنان و دختران و موقعیت شغلی آنها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و نباید مسائل زنان را منحصر به حجاب و پوشش کنیم.

پورمحمدی تأکید کرد: جامعه بدون حرمت به زن و حضور شفاف زنان، اصلأ انسانی نیست.

وی در عین حال گفت: مرد ما نیز اگر رعایت نزاکت و آداب صحیح اخلاقی را رعایت نکند و حفظ شئونات نکند او نیز هنجارشکن خواهد شد. بین مردان و زنان ما نباید تفاوتی باشد اما مشاهده می‌کنیم که به زن‌های جامعه که می‌رسیم قید و قیودهای ما زیاد می‌شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما یک جامعه انسانی از زن و مرد و دختر و پسر هستیم و همه بایستی قواعد یک جامعه خوب و مدینه فاصله انسانی را رعایت کنیم.