تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۸
1

مسعود پزشکیان: طرح نور ما را به طرف سیاهی می کشد یا نور؟

مسعود پزشکیان در جمع زنان ستاد انتخابات خود گفت: بررسی شود و ببینید که مداخله‌ای که به اسم نور انجام می‌دهند ما را به طرف سیاهی می‌کشد یا نور؟مسعود پزشکیان در جمع زنان ستاد انتخابات خود گفت: بررسی شود و ببینید که مداخله‌ای که به اسم نور انجام می‌دهند ما را به طرف سیاهی می‌کشد یا نور؟

طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق، برنامه کنترل حجاب زنان و دختران است که از سوی نیروی انتظامی اجرا می شود و وزیر کشور دولت سیزدهم نیز مکررا از آن دفاع کرده است.

مسعود پزشکیان با اشاره به این طرح گفت: خیلی ساده است که بررسی شود و ببینید که مداخله‌ای که به اسم نور انجام می‌دهند ما را به طرف سیاهی می‌کشد یا نور؟ الان زنان و دختران و همه افرادی که در جامعه با پوشش خاصی هستند احتمالا هیچکدام با اعتقاد و باورهای ما مشکلی ندارند اما وقتی ما به آنها با روش‌هایی که اسم آن را «نور» گذاشتیم، متعرض می‌شویم آنها را ضد دین و اعتقاد می‌کنیم.

وی افزود: من بارها در جلسات مختلف گفتم که اگر باید کسی را بزنند این ما هستیم که باید کتک بخوریم چراکه این‌ها، بچه‌های ما بودند و در مدارس و دانشگاه‌های ما درس خواندند؛ ما چه کار کردیم که این بلا سر ما آمده است؟