تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۰:۰۷
7

گزیده ای از لایحه ارتقای امنیت زنان

ماده ۳۰ لایحه ارتقای امنیت زنان

کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان روز ۲۱ فروردین ماه در مجلس تصویب شد و با این کار راه برای رسیدگی قضایی به برخی اقدامات علیه زنان باز شد.لایحه ارتقای امنیت زنان که نام کامل آن «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است دارای ۵۷ ماده است و امروز با رارای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید. که در ادامه برخی از بندهای آن ارایه می شود:

ماده ۳۰- هرگاه زوج علیرغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و در غیر این صورت، به شرح زیر مجازات میشود:
۱- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به قتل غیرعمدی زن شود، علاوه بر دیه به حبس درجه پنج.
۲- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.