تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲
3

دستیار رییس جمهوری در واکنش به ماجرای درمانگاه قم: تولید خشونت بود

دکتر سکینه پاد  در واکنش به ماجرای فیلمبرداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم آن را در چهارچوب “تولید خشونت تفسیر کرد و گفت: نحوه مواجهه با مردم درخصوص حجاب و امر به معروف و نهی از منکر باید بسیار دقت شود ادامه داد: نحوه مواجهه نباید به گونه‌ای باشد که خود تولید خشونت کند.روز گذشته ویدیویی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد که براساس آن یک روحانی جوان در درمانگاهی در قم از زن پریشان احوالی که فرزندش بیمارش را در آغوش داشت و روسری اش افتاده بود فیلم یا عکس تهیه کرد. این اقدام واکنش زن را در پی داشت که حریم خود را نقض شده می‌دید و به شدت به این اقدام و آن روحانی پرخاشگری کرد.

دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در این زمینه گفت: شرایط آن مادر که نگران فرزندش است قابل درک است و شاید همین موضوع را قابل توجیه کند اما چه شده که روحانی طلبه برای امر به معروف، فیلم می‌گیرد و … این موضوع نیازمند آسیب شناسی جدی است و قطعا به دو طرف نقد داشته و سعی دارم این گفت وگو ها را به سمت آرامی پیش ببرم.

وی در عین حال یادآور با اشاره به فیلم ماجرای قم که دست به دست می شود، گفت: این فیلم کامل نبود اما از کلیت آن و دوقطبی ایجاد شده متاسفم؛ خشونت کلامی، مواجهه نازیبایی‌ است. هرچند بازداشت آن زن تکذیب شد اما موضوع را پیگیری می‌کنم. اینکه دو طرف با خشونت‌ با هم صحبت می‌کنند خوب نبود و مواجهه طرفین با هم نازیباست.