تاریخ: ۰۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۵
1

جوادی آملی: مشکل حجاب با بگیر و ببند حل نمی شود

آیت الله جوادی آملی در دیدار با یک مقام قوه قضاییه گفت: مسائلی مانند حجاب با بگیر و ببند حل نمی شود، با ادب و عدل حل می شود.آیت الله جوادی آملی در دیدار با یک مقام قوه قضاییه گفت: مسائلی مانند حجاب با بگیر و ببند حل نمی شود، با ادب و عدل حل می شود.

وی همچنین گفت: مولا اباعبدالله الحسین فرمودند حتی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید؛ ما مردم ایران، مردمی بزرگ و بزرگ زاده هستیم و هر جا صحبت از علم بوده آنجا حضور داشته ایم، ما در کشوری حساب شده هم زندگی می کنیم که سرمایه ای همچون خون پاک شهدا را داریم، مردم آزاده در دنیا به قانون کشورشان احترام گذاشته و عمل می کنند، لذا باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با بگیر و ببند حل نمی شود، با ادب و عدل حل می شود.

ایت الله جوادی آملید ر بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم باید به قانون نیز آشنا باشند؛ یعنی این قانون اساسی یک کتاب روز باشد که بدانند در این مملکت قانون چیست و وقتی مردم قانون را شناختند و قانونی بار آمدند، نه بیراهه می روند و نه راه کسی را می بندند.

اخبار زنان