تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۶
13

تسهیلات وزارت علوم برای دانشجویان مادر

وزارت علوم با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها تسهیلات جدید آموزشی ویژه دانشجویان مادر و نیز دانشجویان باردار را ابلاغ کرد



براساس این بخشنامه، دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۲ سال می توانند حداکثر تا ۴ ترم به صورت غیر حضوری درس بخوانند و به همین میزان نیز می توانند در موسسات آموزش عالی میهمان شوند.

همچنین داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل می توانند در دوره های آموزشی ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی اقدام نمایند.

 

برچسب های :