خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۰۰:۳۶ - ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶
کد خبر: ۲۷۵۰۱۸
شاهدان عینی که از گرجستان به ایران بازگشتند اشاره کرده‌اند که هنگام خروج از فرودگاه تفلیس از زنان خواسته می‌شود شال و مانتو بلند دکمه‌دار که برای مقامات محلی گرجی در فرودگاه این کشور حکم بارانی و شال گردن دارد را درآورده و روی دستگاه ایکس‌ری قرار دهند. این درخواست در حالی که زنان محجبه از قبل آمادگی و اطلاع لازم در رابطه با قوانین این کشور را در فرودگاه ندارند قطعا با شرایط نامناسبی رو به رو خواهند شد. دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی از ابتدای شروع به کار بر رعایت شان و منزلت ایرانیان در سراسر دنیا تاکید کرده‌اند و تاکنون اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است با این حال به نظر می‌رسد ضروری است تا قبل از وقوع حادثه و اتفاقی از این دست که موجب رنج و ناراحتی شهروندان ایرانی است اقدامات درخور انجام گیرد.
شاهدان عینی که از گرجستان به ایران بازگشتند اشاره کرده‌اند که هنگام خروج از فرودگاه تفلیس از زنان خواسته می‌شود شال و مانتو بلند دکمه‌دار که برای مقامات محلی گرجی در فرودگاه این کشور حکم بارانی و شال گردن دارد را درآورده و روی دستگاه ایکس‌ری قرار دهند. این درخواست در حالی که زنان محجبه از قبل آمادگی و اطلاع لازم در رابطه با قوانین این کشور را در فرودگاه ندارند قطعا با شرایط نامناسبی رو به رو خواهند شد. دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی از ابتدای شروع به کار بر رعایت شان و منزلت ایرانیان در سراسر دنیا تاکید کرده‌اند و تاکنون اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است با این حال به نظر می‌رسد ضروری است تا قبل از وقوع حادثه و اتفاقی از این دست که موجب رنج و ناراحتی شهروندان ایرانی است اقدامات درخور انجام گیرد.شاهدان عینی که از گرجستان به ایران بازگشتند اشاره کرده‌اند که هنگام خروج از فرودگاه تفلیس از زنان خواسته می‌شود شال و مانتو بلند دکمه‌دار که برای مقامات محلی گرجی در فرودگاه این کشور حکم بارانی و شال گردن دارد را درآورده و روی دستگاه ایکس‌ری قرار دهند. این درخواست در حالی که زنان محجبه از قبل آمادگی و اطلاع لازم در رابطه با قوانین این کشور را در فرودگاه ندارند قطعا با شرایط نامناسبی رو به رو خواهند شد. دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی از ابتدای شروع به کار بر رعایت شان و منزلت ایرانیان در سراسر دنیا تاکید کرده‌اند و تاکنون اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است با این حال به نظر می‌رسد ضروری است تا قبل از وقوع حادثه و اتفاقی از این دست که موجب رنج و ناراحتی شهروندان ایرانی است اقدامات درخور انجام گیرد.شاهدان عینی که از گرجستان به ایران بازگشتند اشاره کرده‌اند که هنگام خروج از فرودگاه تفلیس از زنان خواسته می‌شود شال و مانتو بلند دکمه‌دار که برای مقامات محلی گرجی در فرودگاه این کشور حکم بارانی و شال گردن دارد را درآورده و روی دستگاه ایکس‌ری قرار دهند. این درخواست در حالی که زنان محجبه از قبل آمادگی و اطلاع لازم در رابطه با قوانین این کشور را در فرودگاه ندارند قطعا با شرایط نامناسبی رو به رو خواهند شد. دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی از ابتدای شروع به کار بر رعایت شان و منزلت ایرانیان در سراسر دنیا تاکید کرده‌اند و تاکنون اقدامات قابل توجهی نیز انجام شده است با این حال به نظر می‌رسد ضروری است تا قبل از وقوع حادثه و اتفاقی از این دست که موجب رنج و ناراحتی شهروندان ایرانی است اقدامات درخور انجام گیرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: